Handels- och administrationsprogrammet - lärling

Lärling i butik
Handel- och administrationsprogrammet, lärling, startar inte hösten 2021 på Grillska gymnasiet Stockholm. Vi kommer alltså inte att ta in elever i åk 1 på programmet.

Korta fakta

Programmet startar inte hösten 2021.