Individuellt alternativ

Elever från individuellt alternativ vid Liljeholmskajen
Saknar du behörighet till ett nationellt program på gymnasiet? Då kan du läsa Individuellt alternativ på Grillska Gymnasiet Stockholms specialpedagogiska enhet, Opalen. Det ger dig möjlighet att läsa in och få betyg i de ämnen du saknar. På individuellt alternativ läser du 1-3 år.

Trygg miljö och gemenskap

På Grillska Gymnasiet Stockholm samlas introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Gymnasiesärskolan under det gemensamma namnet Opalen. Du bör därför vara inställd på samspel med elever i en annan skolform. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Anpassad undervisning i små grupper

Utbildningen anpassas efter dina behov och du får en individuell studieplan. Mentorskapet och undervisningen sker i smågrupper om ca 8-10 elever. Under din gymnasietid på Opalen ges du möjligheten till att uppnå grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska. Viktigt är också att du under din tid hos oss hittar din väg in i vuxenlivet.

Praktik med möjlighet till anställning

Om du väljer ett spår med praktik så ges du chans att utveckla dina yrkeskunskaper och det ger möjlighet till både anställning och personlig utveckling. På Individuellt alternativ har du praktik två dagar i veckan, under hela läsåret. Opalen har ett gott praktiksamarbete med många företag och med Stockholms Stadsmissions verksamheter såsom butiker, restauranger, caféer och kontor. För inriktningen barn och fritid så har vi ett uppbyggt kontaktnät med förskolor och fritidsverksamheter. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta en arbetsplats som passar just dig.

Tre olika spår

  • Du läser på heltid i skolan. Utöver svenska, engelska och matematik, finns även möjlighet att läsa andra grundskoleämnen utifrån det behov som finns i elevgruppen. (IMA-allmän)
  • Du läser i skolan tre dagar i veckan och har praktik med inriktning mot handel två dagar. Praktiken kopplas till gymnasiekurser inom handel. (IMA-handel)
  • Du läser i skolan tre dagar i veckan och har praktik med inriktning mot barn och fritid två dagar. Praktiken kopplas till gymnasiekurser inom barn och fritid. (IMA-barn/fritid)
Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.
Pernilla Richette
Grillska Stockholm
Specialpedagog Opalen
Ansvarig för antagning till Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola.
Maila "antagning.opalen@grillska.se" för frågor.

Korta fakta

  • Inriktning Barn och fritid, Handel och service, Allmän

  • För elever i behov av särskilt stöd

  • Förstärkt elevhälsoteam

  • Små undervisningsgrupper

  • Förstärkt mentorskap