Språkintroduktion Grillska Gymnasiet Stockholm

Elever på språkintroduktion, SPRINT
Språkintroduktion startar inte till hösten 2021. Vi kommer alltså inte att ta in elever i åk 1 på programmet.
Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Korta fakta

Programmet startar inte hösten 2021.