Språkintroduktion Grillska Gymnasiet Stockholm

Elever på språkintroduktion, SPRINT
Är du nyanländ ungdom och vill lära dig svenska och mer om samhället? Har du behov av extra stöd i dina studier? Då kan språkintroduktion hos oss vara ett bra alternativ för dig.

Vi välkomnar dig som nyligen anlänt till Sverige! Det här är en utbildning för dig som behöver stärka dina kunskaper i det svenska språket. På Opalen får du undervisning i många av grundskolans ämnen och du har också möjlighet att läsa vissa gymnasiekurser. Utöver svenska, matematik och engelska så kan du läsa historia, samhällskunskap, geografi, religion samt något mer ämne.* Undervisningen sker i grupper om ca 15 elever och vi erbjuder studiehandledning för den som behöver.

Varierad undervisning

På Språkintroduktion varvas studier på skolan med studiebesök. Du kommer under din studietid få bekanta dig med allt från olika föreningar till besök på museer, Sveriges Riksdag och mycket mera. Hos oss läser du ett till tre år beroende på vilka individuella förutsättningar du har.

Kunskaper inför framtiden

När du slutar får du ett gymnasieintyg som visar vilka ämnen och kurser du har läst och uppnått betyg i. Målsättningen är att du ska få den behörighet som krävs för att kunna söka vidare till nationella gymnasieprogram, andra alternativa utbildningar eller ta steget ut i arbetslivet. Vi vill också att du efter avslutad utbildning har fått en djupare kunskap om de skrivna och oskrivna regler som styr det svenska samhället. Denna kunskap hjälper dig att ta egna, välgrundade beslut när det gäller att ta nästa kliv i dina studier eller i arbetslivet.

Samspel på Opalen

På Grillska gymnasiet samlas introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Gymnasiesärskolan under det gemensamma namnet Opalen. Du bör därför vara inställd på samspel med elever i en annan skolform.

 

*De övriga ämnen som erbjuds kan variera från år till år. 

Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Korta fakta

Språkintroduktion

  • Fokus på språkutveckling.
  • Grupper om cirka 15 elever.
  • Förstärkt elevhälsoteam.