Grillska gymnasiesärskolan

Elever har samling
Gymnasiesärskolan ligger i Marievik, Liljeholmen och är en del av Grillska Gymnasiet Stockholm. Vi riktar oss till dig som har rätt till särskola och vill gå en yrkesutbildning.

Vi har två olika program:

 

Trygg miljö och gemenskap

Alla som går på gymnasiesärskolan går på en skolenhet som heter Opalen. Där träffar du och lär känna många nya kompisar och lärare. Du går i en klass med cirka åtta elever. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av specialpedagog, kurator samt studie- och yrkesvägledare.

Du går en yrkesutbildning

Första året får du en grund i många ämnen och i åk 2-4 blir det fokus på programmets inriktning och då har du också praktik 2 dagar i veckan på en arbetsplats. Vi tycker att det är viktigt att du som elev utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det vi arbetar med på lektionerna är kopplat till den yrkesutbildning du går och lektionerna ska vara roliga, intressanta och viktiga för just dig. Målet efter studietiden hos oss är att du får ett arbete eller deltar i någon annan intressant verksamhet och att du fått en personlig stabil grund för framtiden.

Vill du börja på gymnasiesärskolan?

Du söker till gymnasiesärskolan via Gymnasieantagningen Storsthlm. Antagningsperioden är mellan jan-feb, och april-maj varje år. Elever som är intresserade av att börja hos oss bokas in på provapå-dagar. Tider publiceras under september-oktober.

Är du nyfiken på Grillska Gymnasiesärskolan? Välkommen att kontakta oss så får du veta mer om hur det är att gå här. Maila studie- och yrkesvägledare på gymnasiesärskolan på josefin.skugge@grillska.se.

Till läsåret 21/22 har vi fullt i alla årskurser. 

 

 

 

Man ska börja på Grillska om man vill utvecklas och samtidigt ha riktigt roligt på dagarna

Elever i åk 2 och 3

Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.