Är du i behov av särskilt stöd i dina studier på distans eller vill prata med en vuxen? Här är skolans team för det:

onsdag 18 mars - torsdag 30 april
08:00 - 17:00
| Årstaängsvägen 31B, Stockholm

Ingen lektion på skolan, all undervisning och allt stöd sker på distans. 

Skolan har ett team för er elever under perioden vi har distansutbildning!

Är du i behov av särskilt stöd eller vill prata med en vuxen?

Här är skolans team för det:  

Socialt stöd, organisera din vardag och någon att prata med  

Lukio Omiti, socialpedagog 
076-669 85 35, lukio.omiti@grillska.se  

Jennifer Soldemo, socialpedagog
070-425 66 56, jennifer.soldemo@grillska.se   

Särskilt stöd, anpassningar och hjälp med skoluppgifter

Jesper Atherton-Bergman, speciallärare för Barn- och fritids- och Samhällsprogrammet inr. beteendevetenskap
072-402 70 64, jesper.atherton-bergman@grillska.se   

Susanna Bergholm, specialpedagog för Samhällsprogrammet inr samhällsvetenskap och Hantverksprogrammet inr. frisör.
073-673 92 40, susanna.bergholm@grillska.se   

Ulrika Evjen, specialpedagog för Vårdprogrammet och Handelsprogrammet
070-425 67 44, ulrika.evjen@grillska.se   

Hälsofrågor och rådgivning   

Anna Bohm, Skolsköterska
076-669 85 36, anna.bohm@grillska.se   

Camilla Jangebrink, Skosköterska - jämna veckor on-to, ojämna veckor må, on, to
076-669 85 34, camilla.jangebrink@grillska.se

Psykiskt mående, oro och stöttning   

Cecilia Thelander, kurator
076-669 85 33, cecilia.thelander@grillska.se  

Per Lindberg, kurator
070-425 65 94, per.lindberg@grillska.se   

Studie- och yrkesvägledning

Carina Palmlöf, studie- och yrkesvägledare
070-428 71 43, carina.palmlof@grillska.se

Vidar Christensen, studie- och yrkesvägledare
072-402 12 61, vidar.christensen@grillska.se

Gymnasiesärskola, Individuellt alternativ och Språkintroduktion

Anna Silén, Kurator Opalen
070-425 66 64, anna.silen@grillska.se

Pernilla Richette, Specialpedagog Opalen
072-402 86 61, pernilla.richette@grillska.se

Ungdomsmottagningen UMO