Introduktionsprogram Grillska Stockholm

Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå ett introduktionsprogram. På Grillska Gymnasiet Stockholm kan du gå programinriktat val och individuellt alternativ. Utbildningarna förbereder dig för fortsatta studier på ett gymnasieprogram.

Från 1 juli 2019 ersätts det tidigare introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val av programinriktat val.

Grillska Gymnasiet i Stockholm erbjuder två introduktionsprogram. När du har gått något av programmen är du behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogram kan också leda till jobb eller en yrkesutbildning. På introduktionsprogrammen utgår vi från dina förutsättningar och vi gör en individuell studieplan anpassad för dina behov. 

På Grillska Gymnasiet Stockholm erbjuder vi:

Programmet individuellt alternativ ingår i enheten Opalen. En stor andel av eleverna på Opalen varvar sin utbildning med praktik. Studier och praktik är en bra kombination för personlig utveckling och ökar chanserna till framtida anställning.

Så söker du introduktionsprogram

Programinriktat val, Priv, är hos oss inriktat mot fortsatta studier på ett yrkesprogram. Du söker programmet via Gymnasieantagningen under Grillska Gymnasiet Stockholm och programinriktat val på just det yrkesförberedande program du är intresserad av att gå.

För att söka till individuellt alternativ, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.