Kontakta Grillska Stockholm

Besöks- och leveransadress: Årstaängsvägen 31 B

Visa på karta

Postadress: Årstaängsvägen 33, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-58 88 89 50
E-post: stockholm@grillska.se

Heli Nordberg Lindell
Grillska Gymnasiet Stockholm
Rektor
Lovisa Jansson
Grillska Gymnasiet Stockholm
Biträdande rektor
Barn-och fritid, Samhällsprogrammen, El & energi IT
Sara Magnusson
Grillska Gymnasiet Stockholm
Biträdande rektor
Hantverk frisör, Handelsprogrammen, Vård- och omsorg
Eva Torvaldsson
Grillska Gymnasiet Stockholm
Biträdande rektor
Introduktionsprogram och gymnasiesärskola
Alexandra Medvedyeva
Studie- och yrkesvägledare
Nationella program
Anna Gustafsson
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan och Individuellt alternativ
Arbetar tisdag - torsdag