Kontakta stöd och service Grillska Stockholm

Martin Aliaga Bungerfeldt
Grillska Stockholm
Vikarieansvarig
Jesper Atherton Bergman
Grillska Stockholm
Speciallärare
Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
Susanna Bergholm
Grillska Stockholm
Specialpedagog
El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet frisör, Samhällsvetenskapsprogrammet inrikting samhällsvetenskap med profil socialt engagemang.
Pia Berglund
Grillska Stockholm
Elevassistent
Niklas Eriksson
Grillska Stockholm
Elevassistent
Ulrika Evjen
Grillska Stockholm
Specialpedagog
Handel- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt lärling Handel- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
Jesper Finn
Grillska Stockholm
Elevassistent
Mattias Granath
Grillska Stockholm
Vaktmästare
Jack Ibrahim
Grillska Stockholm
Elevassistent
Valentin Ivan
Grillska Stockholm
Köksbiträde
Aminata Jammeh
Grillska Stockholm
Elevassistent
Hans Johansson
Grillska Stockholm
Kock
Anil Kaan
Grillska Stockholm
Socialpedagog
Anders Linell
Grillska Stockholm
Elevassistent
Oliver Mercil
Grillska Stockholm
Elevassistent
Sirajun Nehar
Grillska Stockholm
Köksbiträde
Peter Odelius
Grillska Stockholm
Lärare, IT-administratör
Anna Olewald
Grillska Stockholm
Elevassistent
Lukio Omiti
Grillska Stockholm
Socialpedagog
Pernilla Richette
Grillska Stockholm
Specialpedagog Opalen
Ansvarig för antagning till Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola.
Maila "antagning.opalen@grillska.se" för frågor.
Rami Sadik
Grillska Stockholm
Elevassistent
Rashida Said
Grillska Stockholm
Elevassistent
Cecilia Skylvik
Grillska Stockholm
Lärare, Skolbibliotekarie
Jennifer Soldemo
Grillska Stockholm
Socialpedagog
Enrique Torres Vasquez
Grillska Stockholm
Kökschef och Kock
David Wajsman (föräldraledig)
Grillska Stockholm
Specialpedagog, Lärare