Distansundervisning till den 24 januari

2020-12-04
Från och med måndag den 7 december 2020 till och med 24 januari 2021, kommer undervisning på gymnasieskolan att bedrivas på distans.

Torsdag 3 december fick vi besked om att regeringen rekommenderar att studerande i gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning, från och med måndag 7 december 2020, till och med onsdag den 6 januari 2021. Denna period förlängdes den 18 december av regeringen till och med den 24 januari 2021. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till en bromsande effekt som behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Elever som går på gymnasiesärskola eller på introduktionsprogram omfattas inte av rekommendationen, dessa elever ska ha undervisning på plats i skolans lokaler. Elever som är i behov av särskilt stöd kan också erbjudas viss undervisning på plats i skolan. Elevhälsan kan även ge digitalt stöd. Vid dessa situationer kontaktar man sin mentor som förmedlar kontakt med elevhälsan.

Skolan kommer även att ta emot elever för att genomföra moment som inte går att skjuta upp eller genomföra på distans. Det gäller exempelvis praktiska moment i undervisningen, nationella prov och andra examinationer. Undervisande lärare kommer att meddela eleverna vid vilka tillfällen detta är aktuellt.

Vi har bedrivit undervisning helt på distans under våren, samt i viss omfattning under höstterminen. Elever i åk 1 har introducerats till distansundervisning under innevarande termin. Skolan använder därför redan digitala resurser som är anpassade för distansundervisning och är väl förberedd och bekant med vad som krävs.

För elever på gymnasieskolans nationella program innebär beskedet att:

 • Eleverna får utbildning i form av distansundervisning enligt ordinarie schema. Skolans verksamhet är inte stängd.
 • Eleverna ska stanna hemma och studera enligt anvisningar från skolan, som ges i ordinarie kommunikationskanal.
 • Eleverna kommer att få undervisning via digitala lektioner i datorn och förväntas ta ansvar för sina studier, precis som tidigare. Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är lika viktigt under distansundervisningen som på fysiska lektioner på plats i skolan.
 • De elever som av olika anledningar behöver få undervisning på skolan kommer i viss omfattning att kunna få det. Kontakta klassens mentor om det finns särskilda skäl till att eleven inte kan delta i distansundervisning eller om eleven är i behov av särskilt stöd på plats i skolan.
 • Eleverna ska se till att de har sin dator (och annan eventuell utrustning) hemma för att kunna delta i distansundervisning från och med måndag 7 december. Elever som inte har dator eller utrustning hemma på måndag behöver kontakta mentor snarast möjligt för att komma överens om när det kan hämtas ut på skolan.
 • APL pågår fortsatt som tidigare, här finns en plan för respektive yrkesprogram på skolan.

Uppdaterad information kommuniceras till er i ordinarie kommunikationskanaler.

Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du under Kontakt här på hemsidan.

Elevhälsopersonal kommer att finnas tillgänglig via telefon och mail under skoldagen (kl. 9.00-15.00).

Har du frågor om teknisk utrustning, internetuppkoppling eller liknande – kontakta mentor eller skolans IT-administratör.

Elever som vill hämta matlåda anmäler detta till sin mentor. De får sedan information om hur och när matlådor delas ut.

Allmänna frågor hänvisas i första hand till elevens mentor. Kontaktuppgifter till skolans personal finns också på skolans hemsida.

DigitalPortal hittar du stöd och information om distansundervisning, båda för dig som elev och för dig som vårdnadshavare.

Under distansundervisningen är det viktigt att få in fysisk aktivitet och rörelse. Ta en promenad på lunchen och komma ihåg att röra dig i pauserna under skoldagen.

Avslutningsvis vill jag påminna om de allmänna råd som gäller alla invånare i Sverige:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa och mun

Ovanpå dessa gäller skärpta regionala råd som finns att läsa på krisinformation.se. Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

Vårterminens första dag är den 11/1-21. Enligt plan ses vi då i skolans lokaler, men var uppmärksamma på ytterligare information och eventuell förlängning av distansundervisningen.

Nu håller vi i och håller ut. Tillsammans bromsar vi smittan!