Behörighet och urval behandlingspedagog/socialpedagog

Här finner du allt om hur det går till att bli antagen till vår utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. När du har tagit fram rätt betyg och intyg går det smidigt att ansöka.

Behörighet

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

  • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan.
  • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p) eller motsvarande.

Kontakta skolan om du är osäker på din behörighet! yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se

Läs igenom vår FAQ - vanliga frågor om ansökan, så får du troligtvis svar på dina frågor.

Reell kompetens grundläggande behörighet

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du kan därefter bli kallad på skriftligt, muntligt eller praktiskt prov. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens!

Åberopar du reell kompetens för grundläggande behörighet ska du fylla i och bifoga dokumentet Formulär för kompetenskartläggning som du finner här. Dokumentet laddar du upp under övrigt, i din ansökan.

Exempel på underlag är arbetsgivarintyg, diplom, interna kurser vid arbete osv.

Reell kompetens särskild behörighet 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

 

Urval

Endast behöriga sökande kan göra skolans urvalsprov.

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser på utbildningen behöver vi göra ett urval. Urvalet görs utifrån ett särskilt prov. 

Urvalsprovet kommer att genomföras i två delar.

Del 1: alla behöriga sökande får en inbjudan till att anmäla sig till digitalt skriftligt prov. Alla som anmält sig i tid kommer att kallas till digitalt skriftligt prov 11 maj klockan 10:00-12:00. Provet skickas till den mailadress som uppgetts i ansökan.

Del 2: de 100 sökande med bäst poängresultat från det skriftliga provet kommer att erbjudas att anmäla sig till muntligt digitalt prov 25 maj.

Poängresultaten från del 1 och del 2 kommer att slås samman till en slutpoäng. Slutpoängen kommer att ligga till grund för vilka som får erbjudande om plats på utbildningen. Om det är flera sökanden med samma poäng sker lottning. 

Mer information om urvalsprov kommer.