Behörighet och urval behandlingspedagog/socialpedagog

Här finner du allt om hur det går till att bli antagen till vår utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. När du har tagit fram rätt betyg och intyg går det smidigt att ansöka.

Behörighet

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

  • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan.
  • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p).

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du blir därefter kallad till validering för att kartlägga och bedöma din samlade kompetens. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

Urval

På grund av rådande omständigheter och att vi inte kan ta emot besökare i våra lokaler kommer vi att genomföra urvalsprovet digitalt.

Provet är: en skriftlig del där du uppmanas att i skrift reflektera över ett etiskt dilemma utifrån olika etiska perspektiv. Den skriftliga delen avser att mäta förmåga till etisk reflektion, förmåga att följa instruktioner samt förmåga att uttrycka sig själv i skrift och poängsätts 0-50 poäng. Maximal poäng på provet är 50 poäng. Resultatet av provet utgör grund för urvalet.

Om det är flera sökanden med samma poäng görs urval med lottning.

Provet kan anpassas för dig i behov av pedagogiskt stöd. Anmäl detta genom att mejla till oss i god tid innan provet till yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se

----

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser på utbildningen behöver vi göra ett urval. Urvalet görs utifrån ett särskilt utvalsprov som du kommer till skolan och genomför i två delar. Provet kan anpassas för dig i behov av pedagogiskt stöd. Anmäl detta genom att mejla till oss i god tid innan provet till yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se 

De två delarna är

  • En muntlig del där du först får diskutera ett etiskt dilemma i en mindre grupp. Därefter följer en strukturerad intervju med lärare där du uppmanas reflektera över din egen roll och dynamiken i gruppsamtalet. Den muntliga delen avser att mäta mentaliseringsförmåga och poängsätts från 1-30 poäng.
  • En skriftlig del där du uppmanas att i skrift reflektera vidare över det etiska dilemmat utifrån olika etiska perspektiv. Den skriftliga delen avser att mäta förmåga till etisk reflektion, förmåga att följa instruktioner samt förmåga att uttrycka sig själv i skrift och poängsätts från 0-40 poäng.

Maximal poäng på provet är 70 poäng. Resultatet av de olika provdelarna räknas samman och summan utgör grund för urvalet. Om det är flera sökanden med samma poäng görs urval med lottning. 

Mer information om utbildningen finner du i utbildningsplanen här nedanför.

 

Jenny Rosvall
Stadsmissionens Folkhögskola/Stadsmissionens Yrkeshögskola
Studie- och yrkesvägledare