Mattias studerar till socialpedagog

5 april 2024

På Stadsmissionens Yrkeshögskolas utbildning till behandlings- och socialpedagog är studenterna som läser år 1 ute på sin första LIA -praktik (lärande i arbete).

Hej Mattias, berätta om din LIA-plats!

Till Frälsningsarméns sociala center kommer omkring 150 personer varje vardag för att äta frukost, duscha, få juridisk eller annan hjälp, lyssna på andakt, men framför allt för att bara få vara. Miljöerna som byggts upp ska vara så “vanliga” som möjliga med café och butik. Det här är en plats där vår målgrupp hemlösa och/eller missbrukare ska känna sig trygga, bli sedda och hörda för dem de är.  Även om det här är personalens hemmaplan är det också våra gästers hemmaplan. Det är viktigt att våra gäster känner sig välkomna. Jag är här i 8 veckor.

Vad gör du på din LIA?

Jag möter människor samtidigt som jag gör vanliga sysslor kan man säga. Jag står till exempel i garderoben, det är som en uppbyggd butik dit våra gäster kan välja kläder eller duschartiklar som de behöver. Jag delar även ut mat i caféet, hjälper till med praktiska saker; jag letar fram nummer eller information vid behov.  Jag försöker närma mig gästerna genom att småprata med dem, när gästerna lär känna mig så säger de också vad de behöver.

Hur fick du din praktikplats?

Inför LIA-perioden får vi under en vecka besöka studenterna i åk 2 på deras LIA-platser. Efter det får vi önska typ av verksamhet och målgrupp i samtal med våra lärare. Jag önskade skola i första hand men också att få arbeta med hemlösa. När jag blev tilldelad den här platsen gjorde jag först ett studiebesök, det är viktigt att både studenten och praktikplatsen kan mötas och prata med varandra.

Finns det några socialpedagoger som arbetar här?

Det finns flera som jobbar här som är socialpedagoger eller har liknande utbildningar. Jag tror att det är viktigt att man förstår verksamheten och människorna vad man än har för utbildning eller bakgrund. Hur möter jag en människa är själva essensen för mig. Utbildningen lyfter mig och jag har en teoretisk trygghet att falla tillbaka på. Att gå socialpedagogutbildningen gör att jag kan förstå till exempel varför någonting går snett. Jag kan ställa frågor som hur ser den här människan på mig, varför gör de som de gör? Vet jag det, kan jag också bryta det som går snett.

Vad tar du med från din praktikplats tillbaka till din utbildning?

Det jag delvis tar med mig är all kunskap om hur verksamheter kan se ut och hur de kan vara organiserade, hur allt byråkratiskt gällande ansökningar om ersättning, vård, boende etc kan se ut. Men även hur en kan vara i profession. Bemötande emot människor och en tydligare bild av yrkesrollen socialpedagog. Jag är självklart införstådd i att den kan se olika ut på olika platser och inom olika verksamheter, men jag har fått chansen att se i alla fall hur den kan se ut på en plats och det ger en sorts trygghet och bekräftar mycket av det som vi lärt oss från de kurser vi läst på skolan. Allt det som jag lärt mig från min LIA plats tar jag med mig och försöker berika mina klasskamrater med men även att ha som en liten referensram att jämföra teorier och metodiker med.

Aktuellt