Newton är handledare för LIA-studerande

5 april 2024

Newton arbetar som socialpedagog på en grundskola i Stockholm. Han är en av många som har valt att vara handledare till studerande som går ut på LIA-praktik.

Hej Newton! Hur kommer det sig att du har valt att vara LIA-handledare?

Jag har själv studerat till socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola och jag vill ge tillbaka! Jag vet hur viktig LIA-praktiken är för utvecklingen av sin yrkesprofession.

Det ger mycket att få ta emot en studerande på praktik, det är både kul och givande. Det är fint att ta del av de studerandes idéer, reflektioner och jag uppskattar de samtal vi har. En LIA-studerande har många frågor och det tvingar mig att syna mig och min verksamhet. Varför gör vi som vi gör? 

Hur får man en bra handledning?

En bra handledning, tycker jag, får man till genom att se till att skapa tillfällen att prata om hur det går. Det är viktigt att lyfta om det finns hinder och kolla av om det finns delar som den studerande vill göra mer av. Det viktiga är vårt samtal och praktikantens lärande.

Som handledare behöver du också lyfta det som du ser. Jag brukar iaktta den studerande i olika situationer och sedan ger jag feedback på det. Det är ju svårt att vara praktikant, det är viktigt att vi pratar om upplevelsen.

Om den studerande vill göra något så försöker vi prova och se hur det går. Min roll är att vara stöttande i utvecklingen framåt.

Vad är utmanande i att vara LIA-handledare?

Ibland kan det vara svårt att möta den studerande i alla önskemål som den har. Det är viktigt att inför och under LIA-praktiken prata om förväntningar. 

Det är också viktigt att tänka på balansen, att den studerande är på praktik, de jobbar ju inte. Att vara på praktik är ju del i en utbildning.

Har du tips till den som funderar på att vara handledare?

Det är jättekul, så ta chansen! Både du och verksamheten kommer att utvecklas! 

Jag träffar alltid den studerande inför LIA-praktiken. Då kan vi prata om förväntningar och önskemål samt gå igenom kursens innehåll och mål. 

Satsa också på en bra introduktion. Det kommer hjälpa er i er fortsatta kommunikation. Tänk på att du bär ett viktigt uppdrag som innebär stort ansvar.

Lyssna in den studerande!

Aktuellt