Mohamed validerar sin kunskap

5 april 2024

Som en del i regeringens satsning på yrkeshögskolan togs i början av sommaren 2020 de första stegen i försöksverksamheten YH-flex. YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

Stadsmissionens Yrkeshögskola har utbildat behandlings- och socialpedagoger i närmare 10 år. Varje år har vi i augusti kunnat ta emot nya studerande som under 2 år på plats i Liljeholmen arbetat sig närmare sin yrkeshögskoleexamen. 

Med vår behandlingspedagog/socialpedagogutbildning ingår skolan nu i satsningen för YH-flex. I oktober tog vi emot 20 studerande från hela landet som med lång tidigare erfarenhet från socialt arbete började sin utbildningsväg mot en examen.

En av dem som blev antagen var Mohamed Hueenhaji, till vardags arbetande inom Stockholms stads beroendevård. I sitt arbete som boendestödjare på All-villan i Spånga-Tensta stöttar och motiverar han klienterna i de dagliga rutinerna. Han berättar att det var en chef som uppmuntrade medarbetarna att söka YH-flex på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Mohamed passade på att söka den allra sista ansökningsdagen. 

Validering för att hitta befintlig kunskap

Det första som hände Mohamed, efter urvalsprov i form av muntliga och skriftliga uppgifter, var att bli inbjuden till skolan på ett två dagars långt valideringstillfälle. Tillsammans med de andra 19 antagna och en personlig valideringslärare försökte de finna den samlade kunskapen och erfarenheten från ett långt arbetsliv, sätta ord på den samt dokumentera den i valideringsformuläret.

Utgångpunkten för YH-flex är kursernas kursmål för den reguljära behandlingspedagog/socialpedagog och upptäcka hur väl de matchar de studerandes tidigare erfarenheter. Tillsammans handlar det om att hitta den kunskap som bland annat inte är dokumenterad. Under valideringstillfällena blir det synbart vilka kurser de studerande redan har kunskap om och erfarenhet av, vilka kurser de behöver komplettera moment i för att ha få betyg samt vilka kurser de behöver läsa från början till slut. 

Studera psykologi

Mohamed har i bagaget med sig 3 år från universitet, interna utbildningar och kriminalvårdens egna utbildning. Han har även hunnit med att arbeta med ensamkommande, inom kriminalvården, på S:t Görans beroendecentrum, inom socialförvaltningen och som god man.  

För Mohamed som inte är helt klar med sin validering har dock fått veta att han kunnat validera mycket stora mängder av utbildningens kursmål. Han vet om att han kommer från januari 2021 läsa hela kursen psykologi. 

De kurser som han sedan kommer att studera sker på distans och med ett flexibelt upplägg. Dessutom kommer han att kunna studera deltid. 

YH-flex öppnade dörren 

Mohamed berättar att YH-flex är det enda alternativet för honom för att nå yrkeshögskoleexamen som behandlingspedagog/socialpedagog. Med ett heltidsarbete och snart fyra barn hemma är det inte görbart att studera en utbildning heltid på 2 år. Nu har han genom detta sättet synliggjort de kunskaper han besitter och när de kurser och delar han saknar är genomförda kan han addera yrkeshögskoleexamen till ett redan gediget CV.  

– Det är inte bara för mig det här är en chans att få en relevant utbildning för det jag gör. Min insats är också kompetenshöjande för verksamheten. Numera ska alla nyanställda som arbetar här ha utbildning.  

Ingen ny omgång 

Stadsmissionens Yrkeshögskola har inte ansökt om att få starta ytterligare omgång med YH-flex behandlingspedagog/socialpedagog.

Aktuellt