För studerande Stadsmissionens Yrkeshögskola

Office 365 - Logga in för åtkomst till Teams, Outlook m.m.

LearnPoint - Logga in för åtkomst till LearnPoint 

Skolmat - Grillska gymnasiet Liljeholmens matsedel 

 

Läsårstider

För dig som börjar i augusti eller läser YH-flex

Läsåret 2020/2021
HT20: 17 augusti till 18 december 2020
VT21: 4 januari till 4 juni 2021

Höstterminen är 18 veckor, vilket motsvarar 90 yrkeshögskolepoäng.

Vårtermin är 22 veckor, vilket motsvarar 110 yrkeshögskolepoäng.

Läsåret 2021/2022
HT21: 23 augusti till 17 december 2021
VT22: 3 januari till 10 juni 2022

Höstterminen är 17 veckor, vilket motsvarar 85 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

 

För dig som börjar i oktober

Läsåret 2020/2021
HT20/21: 5 oktober 2020 till 19 februari 2021
VT21: 22 februari till 2 juli 2021

Höstterminen är 20 veckor, vilket motsvarar 100 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen är 19 veckor, vilket motsvarar 95 yrkeshögskolepoäng.

Läsåret 2021/2022
HT21/22: 6 september 2021 till 21 januari 2022
VT22: 24 januari till 17 juni 2022

Höstterminen är 20 veckor, vilket motsvarar 100 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen är 21 veckor, vilket motsvarar 105 yrkeshögskolepoäng.