För studerande Stadsmissionens Yrkeshögskola

Grattis till dig som har blivit antagen till behandlingspedagog/socialpedagog, utbildningsstart augusti 2021!

Vår förhoppning är att vi kan ses inne på skolan måndag 23 augusti klockan 09:30-12:00. Ett mer exakt schema med studieplan kommer 2 veckor innan utbildningsstart. Första kurs på utbildningen är socialpedagogik 1.

Obligatorisk kurslitteratur socialpedagogik 1: 

  • Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne (2017). Socialpedagogik: pedagogiskt socialt arbete. Upplaga 2 Stockholm: Liber 

  • Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling (Obs! Denna skriver skolan ut mot ett självkostnadspris) 

  • Egidius, Henry (2009). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och kultur 

Referenslitteratur (ej obligatorisk): 

  • Berglund, Stig-Arne (2000). Social pedagogik: i goda möten skapas goda skäl. Lund: Studentlitteratur 

 

Läsårstider

För dig som börjar i augusti

Höstterminen 2021
23 augusti till 17 december 2021

Höstterminen är 17 veckor, vilket motsvarar 85 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen 2022
3 januari till 10 juni 2022

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

För dig som börjar i oktober

Höstterminen 2021/22
6 september 2021 till 21 januari 2022

Höstterminen är 20 veckor, vilket motsvarar 100 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen 2022
24 januari till 17 juni 2022

Vårterminen är 21 veckor, vilket motsvarar 105 yrkeshögskolepoäng.

För dig som läser YH-flex

Du som läser YH-flex har en individuell studieplan med individuella studietider. Tala med samordnare Monica om dina exakta datum och poäng. 

 

Office 365 - Logga in för åtkomst till Teams, Outlook m.m.

LearnPoint - Logga in för åtkomst till LearnPoint 

Skolmat - Grillska gymnasiet Liljeholmens matsedel