För studerande Stadsmissionens Yrkeshögskola

Office 365 - Logga in för åtkomst till Teams, Outlook m.m.

LearnPoint - Logga in för åtkomst till LearnPoint 

Skolmat - Grillska gymnasiet Liljeholmens matsedel 

 

Läsårstider

Läsåret 2019/2020
VT: 6 januari till 5 juni 2020

Läsåret 2020/2021
HT: 17 augusti till 18 december 2020
VT: 4 januari till 4 juni 2021

 

Varje hösttermin är 18 veckor, vilket motsvarar 90 yrkeshögskolepoäng.

Varje vårtermin är 22 veckor, vilket motsvarar 110 yrkeshögskolepoäng.