Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med människor och vill göra skillnad för personer i behov av vård, stöd eller behandling? Då är vårdprogrammet på Grillska Stockholm en utbildning för dig. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan börja jobba. Programmet passar dig som till exempel vill arbeta som undersköterska, personlig assistent eller inom socialtjänsten. 

Välj skolförlagd eller lärlingsplats

Du kan välja att läsa vård- och omsorgsprogrammet som skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Som lärling är du halva veckan på skolan och andra halvan på din arbetsplats. Skolan garanterar alla en lärlingsplats och utbildade handledare.
Även om du går en lärlingsutbildning har du en klass och alla de ämnen du läser på skolan har ni tillsammans.  Du som går en lärlingsutbildning kan såklart välja att även läsa högskoleförberedande kurser.

Bred kompetens inom vården

Du får en bred kompetens inom hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och äldreomsorg. Fokus under utbildningen ligger på människan. Du lär dig att utföra de arbetsuppgifter som ingår i vård-och omsorgsarbete och får kunskaper om lagar och bestämmelser som styr arbetet. Du läser bland annat kurser i medicin, psykiatri, psykologi och akutsjukvård. Du får också kunskaper i hur man bemöter människor i alla åldrar och i olika vårdsituationer.

Eget företag inom social omsorg?

På alla våra program ingår en kurs i entreprenörskap. På Vård- och omsorgsprogrammet studerar du bland annat socialt företagande. Vill du prova att bilda ett företag så kan du starta ett UF-företag i samarbete med Ung Företagsamhet och driva det under ett läsår. 

Vård- och omsorgsprogrammet ger en bred grund för att arbeta inom alla delar av vård- och omsorg. Behovet av arbetskraft är stora och chansen att få arbete efter utbildningen är god.
Du får också chans att prova hur dina färdigheter kan kombineras med ett samhällsengagemang och hur du därmed kan göra skillnad. 

Korta fakta

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Yrkesexamen och högskoleförberedande
  • Lärlingsutbildning med 15 veckors praktik
  • Kurs i entreprenörskap
  • Starta företag med Ung Företagsamhet