Nya styrelseledamöter i stiftelsens styrelse

Kerstin Andersson och Kerstin Wirstedt
2020-10-06
Vid Stockholms Stadsmissions styrelsemöte den 5 oktober utsågs två nya ledamöter till Stadsmissionens Skolstiftelse som är huvudman för Stadsmissionens folkhögskola och yrkeshögskola samt för Grillska gymnasieskolorna och Grillska gymnasiesärskola.

Kerstin Andersson har lång och bred erfarenhet av utbildningsfrågor som förvaltningschef, utbildningschef och rektor i flera kommuner, senast som utbildningsdirektör på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun och som medlem i flera olika nationella styrgrupper för utbildningsfrågor och samverkan. Hon arbetar för närvarande som stadsdelsdirektör för Östermalms stadsdelsförvaltning.

Jag tycker att Stadsmissionens Skolstiftelse bedriver en viktig och värdegrundad skolverksamhet som det ska bli spännande att lära känna, säger Kerstin Andersson.

Kerstin Wirstedt kommer senast från Kunskapsskolan där hon arbetade som grundskolechef och var operativt ansvarig för Kunskapsskolans 29 grundskolor med ca 12.000 elever. Hon är i grunden utbildad förskollärare och har bl.a. arbetat som förskolechef, grundskolerektor och regionchef, Kerstin har lång erfarenhet inom både kommunal och privat skolsektor.

När jag i somras gick i pension från mitt arbete som grundskolechef på Kunskapsskolan kände jag direkt att jag ville fortsätta bidra till Skolsverige. Det här uppdraget kändes därför väldigt rätt för mig. Jag ser mycket fram emot att få vara med och driva Stadsmissionens Skolstiftelse framåt. Jag tycker att det ska bli spännande att arbeta med skolfrågor på den här nivån vilket jag inte har gjort tidigare, säger Kerstin Wirstedt.

Marina Malmqvist, VD för Stadsmissionens Skolstiftelse, menar att Kerstin Anderssons och Kerstin Wirstedts långa och gedigna erfarenhet av olika delar av utbildningssektor kommer bli ett värdefullt tillskott i styrelsen.

– Det gläder mig att vi som skolorganisation kan attrahera så erfarna skolledare till vår styrelse. Jag ser fram emot att få lära känna dem och tillsammans fortsätta bedriva skol- och samhällsutveckling utifrån skolstiftelsens idé, värdegrund och vision.