Västerås blir vår tredje FN-skola

3 juni 2024

Även Grillska gymnasiet i Västerås inleder nu ett samarbete med Svenska FN-förbundet för att öka både elevers och lärares engagemang och kunskap om globala frågor. Sedan tidigare är både Örebro och Kungsholmen certifierade FN-skolor.

– Konflikter, klimatet och världsläget gör de internationella frågorna viktigare än någonsin. Vi vill bidra till att öka kunskapen om de globala frågorna, säger Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse. Våra skolor jobbar redan ämnesövergripande med de globala målen och vi hoppas genom ett fördjupat samarbete med FN-förbundet bygga vidare och fördjupa detta arbete.

Skolstiftelsens och skolornas samarbete med Svenska FN-förbundet omfattar bland annat lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Dessutom ges möjlighet att ta del av föreläsningar, nationella träffar och engagemangspaket.

Läs mer på FN-förbundets hemsida

Aktuellt