Skolstiftelsen deltog på Järvaveckan 30 maj

20 maj 2024

För tredje året i rad arrangerade Skolstiftelsen ett seminarium under Järvaveckan. Vi diskuterade hur vi tillsammans kan skapa en mer inkluderande och demokratisk skolmiljö och berättade hur vi arbetar med elevinflytande på Grillska.

Medverkande:

  • Alva Hellstrand, 2:a vice ordförande Sveriges Elevkårer
  • Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse
  • Martin Molin, rektor Grillska Gymnasiet, Uppsala
  • Elever från Skolstiftelsens inflytandegrupp (Gig-gruppen)
  • Hugo Wester, undervisningsråd, Skolverket
  • Moderator: Tomas Abrahamsson, vd Stadsmissionens Skolstiftelsen 

Läs mer om Järvaveckan här: https://jarvaveckan.se

.

Aktuellt