Utbildning handlar om så mycket mer än betyg

Erika Bosta, rektor
2021-11-24
Utbildning handlar om så mycket mer än betyg, det handlar också om att bli vuxen, att ta ägarskap över sitt liv och om möjligheterna som väntar efter gymnasiet. För mig är det viktigt att vi som skola kan ge verktygen för att forma sin egen framtid, säger Erika Bosta, rektor på Grillska Gymnasiet.

Beskriv din skola? Eleverna trivs här och skolan är familjär och trygg. Många av lärarna har jobbat här länge och är väldigt engagerade i eleverna.  Eleverna som går här tycker det är roligt för det händer saker hela tiden och vi försöker dra nytta av att vi har en egen restaurang.  Grillska Kungsholmen har två program med drygt 200 elever och vi är nyinflyttade i fina lokaler med helt nya och moderna metodkök.

Beskriv ett tillfälle när du var stolt över din skola? Alltid när våra elever är nyfikna, engagerade och kan diskutera och resonera, oavsett ämne. När våra restaurangelever serverar övriga elever och lärarna en fantastisk god lunch. Då ser vi konkreta resultat av vår undervisning, både rent kunskapsmässigt, men också hur våra elever bemöter varandra.  Vi får fantastiskt god mat och fin service av hög klass och då blir jag väldigt stolt och glad över vad lärarna förmedlar och vad eleverna presterar.

Vilka är dina personliga drivkrafter? Det är roligt att vara i en miljö med unga människor. Det berikar mig att stötta elever som är på väg att skapa sitt eget liv och framtid. Ungdomar ger energi och får mig att utvecklas varje dag.

Vad tänker du om den debatt om friskolor som pågår? Det är viktigt att det finns ett alternativ till kommunala skolor. Det är bra att vi har en tydlig vision med vårt samhällsengagemang och att vi investerar vårt överskott i våra elever och skolor.

Vad är speciellt att vara rektor inom Grillska? Det blir en extra dimension på mitt arbete med den kopplingen vi har med Stockholms Stadsmission och att vi tillsammans kan bidra till att vi kan motverka utanförskap.  Vi är till exempel engagerade i Stadsmissionens jullunch för hemlösa, vilket ger mycket tillbaka, både för elever och lärare.

Hur tycker du att skolan förändrats sen du började som rektor? Det är spännande att följa med i olika trender, mycket av vad som händer i skolan är helt beroende på vem som har den politiska makten. Jag tycker att utvecklingen går åt rätt håll. Vi är överlag mycket närmare eleverna nu på ett helt annat sätt än tidigare. Att fortsätta arbeta och utveckla det kollegiala lärandet är viktigt för att utveckla kvaliteten på undervisningen.

Vad vill du att era elever ska få med sig när det går vidare? Utbildning handlar om så mycket mer än betyg, det handlar också om att bli vuxen, att ta ägarskap över sitt liv och om möjligheterna som väntar efter gymnasiet. För mig är det viktigt att vi som skola kan ge verktygen till eleverna för att forma sin egen framtid.

Vad är det viktigaste för att skapa skolframgång? Som rektor behöver jag vara närvarande, nära eleverna och nära lärarna för att stötta. Den personliga relationen är viktig och att ha stora öron och lyssna in vad som händer. Eftersom jag själv arbetat många år inom restaurangbranschen, både som anställd och som egen företagare, så har jag en förståelse för de yrkena som vi utbildar till och det är en stor fördel, både mot restaurang och ekonomi

Vilka är de största utmaningarna?  Ett dilemma är elevpengen. Det är svårt att leva upp till allt som krävs. Rätt många av våra elever har någon svårighet som gör att vi måste anpassa undervisningen. Det borde finns ett utrymme att äska mer medel beroende på elevunderlaget. Vi behöver vara noga med att dra gränsen för vårt uppdrag. Tendensen i samhället är att vi inom skolan ska lösa alla samhällsproblem, vilket gör att mycket tid behöver läggas på andra saker än undervisning. Jag tror att det är en utmaning som alla skolor har.

Vad är ni om fem år? Vi har en bra undervisning och fyllda klasser med förhoppningsvis fler förstahandssökande.  En stabil skola och att vi har skapat ett ökat intresse för social economy.

Bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet? Välj med magen och gör det som du trivs med och det du har driv i. Det går alltid att komplettera kurser framöver. Var inte så strategisk, utan tänk att det viktiga är att man trivs och får med sig kunskaper för att skapa sig en bra framtid.

Namn: Erika Bosta
Ålder: 56 år Hur länge har du varit rektor? Sedan 2016
Vilket var ditt bästa ämne, ditt sämsta när du själv gick på gymnasiet? Alla de estetiska ämnen och svenska var de bästa ämnena, fysik och matte till de sämre, delvis på grund  av mig och delvis på grund av de låga förväntningarna lärarna hade på mig som estetelev på tvåårigt program.
Hur var du som elev? Kom i tid, aktiv, inte alltid den bästa men frågade och ville förstå. Ganska jobbig också.