Vi ger verktygen för att skapa förändring

Rektor Magnus Säll
2021-10-25
Relationen mellan elev och lärare är viktig, den måste vara tight och bygga på ömsesidig respekt. Magnus Säll, som varit rektor på Grillska Gymnasiet i sex år tycker att de dagliga mötena med eleverna är det som utvecklar honom allra mest.

Hur tror du att dina elever skulle beskriva Grillska Gymnasiet i Eskilstuna?
Som en familjär och hemtrevlig skola, liten fast stor.

Vad vill du att dina elever ska få med sig när de slutar gymnasiet?
Nyfikenhet på livet och en vilja att fortsätta att lära sig saker. En god självkänsla och att alla är lika betydelsefulla samt att det går att förändra sitt liv. Det vi kan ge är verktyg som i sin tur ger kraft och energi för att skapa förändring i rätt riktning.  

Vad är det viktigaste för att skapa en framgångsrik skola?
Jag vill skapa en trygg lärmiljö, är det otryggt kan man inte fokusera på sina studier. Relationen elev och lärare är också viktig, den måste vara tight och bygga på en ömsesidig respekt. Alla måste dra åt samma håll, samarbeta och göra det som förväntas av en. Man ska veta vilka målen är, vi har satt målet att alla ska klara sina studier. I och med att målet 100 procent är satt, har vi ett extra stort ansvar att hantera elever som behöver stöd. Det förebyggande arbetet blir därför extra viktigt. Våra socialpedagoger och kuratorer samt skolsköterskor har ett viktigt uppdrag och de gör ett fantastiskt arbete. Vi har få kränkningsärenden för vi har jobbat mycket förebyggande de senaste åren och det ser vi resultatet av idag.

Beskriv ett tillfälle när du var extra stolt som rektor över din skola?
När en elev som varit utsatt för mobbing under hela grundskoletiden höll ett fantastiskt tal när hon skulle ta studenten. Vår skola hade lyckats skapa en trygghet och gett henne självkänsla och hon utstrålande kraft och energi. En sådan dag är det extra roligt att vara rektor.

Men jag är också stolt över att våra medarbetare trivs och stannar på skolan. Vi har skapat en organisation som fungerar väl, både för eleverna och medarbetarna. Eleverna är nöjda med sig skolval och många känner sig trygga här.

Vilka är de största utmaningarna med ditt uppdrag?
Att få allt att fungera med begränsade resurser. Vi satsar för lite på skolan från politiskt håll. Jag tycker vi gör bra insatser med de resurser vi har, men skolan behöver kontinuitet. Vi får många kortsiktiga statsbidrag, som ger för mycket ryckighet i vår verksamhet men framförallt blir det stora utmaningar för medarbetarna, som får planera och planera om när politikerna hela tiden ger nya direktiv.

Vilka är dina personliga drivkrafter?
Jag gillar att vara i tanken på vad skulle vi kunna göra bättre, vad vill vi förändra? Att tänka visionärt och kliva ur vardagen, våga ha mål och visioner. Jag trivs att kombinera det mer strategiska arbetet, med det mer vardagliga nära. Att gå in och lyssna på elever på lektioner är helt fantastiskt, jag får uppleva många olika livsöden som berör och det är det som är den stora tjusningen med att vara rektor.

Vad tänker du om den debatt om friskolor som pågår?
Väldigt många debattörer paketerar skolfrågorna i den onda eller den goda sidan och det förlamar utvecklingen. Vi behöver i stället börja prata om det vi gör i klassrummen och hur vi ska utveckla skolan tillsammans. I stället målar vi in oss i olika hörn och diskutera argument för och emot olika driftformer.  De diskussionerna utvecklar inte svensk skola.

Vad är speciellt att vara rektor inom Grillska?
Det är ett fantastiskt roligt arbete, fördelen med att arbeta här är värdegrunden och engagemanget samt den varma familjära stämningen. Det enskilda mötet är viktigt, en sådan enkel sak som att få ett glatt ”hej ” på morgonen, kan avgöra en hel dag för en annan människa. Det lilla extra betyder mycket och vi försöker att leva som vi lär.

 

..........................................................................................................................................

  • Namn: Magnus Säll
  • Ålder. 51
  • Hur länge har du varit rektor: Sex år
  • Bästa ämne på gymnasiet: Fysik och idrott
  • Hur var du som elev: När jag var intresserad av ett ämne gick det bra, jag var luststyrd.
  • Bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet: Ta er tid och prata med ungdomarna så att de väljer en utbildning som intresserar dem.