Grillska Gymnasiet – Uppsala

Kontakta oss:

Ekebybruk 10E
752 63 Uppsala
Sverige

Kort om skolan:

  • Höga omdömen för trivsel och trygghet
  • Längre sammanhållna lektionspass
  • Hela skolpengen till skolan
  • Engagerad och ämneskunnig personal
  • Fokus på entreprenörskap och samhällsengagemang
  • Starkt elevhälsoteam
  • Frisörskola med egen salong och kunder från alla håll
Grillska Gymnasiet Uppsala är en familjär skola i trivsamma lokaler med goda kommunikationer i Ekeby bruk. Du kan välja mellan fyra högskoleförberedande program och tre yrkesprogram. På Grillska finns Uppsalas enda traditionella frisörskola som också har egen salong.

Media, ledarskap, IT och teknik eller frisör

Här har du möjlighet att forma din framtid med såväl högskoleförberedande- som yrkesprogram. Grillska Uppsala har cirka 350 elever och är en skola för dig som vill gå i en mindre skola med engagerade lärare. Du studerar i längre arbetspass med verklighetsnära projekt och skolan erbjuder en miljö för lärande utifrån dina förutsättningar. 

Samhällsengagemang och entreprenörskap

Alla utbildningar uppmuntrar till samhällsengagemang och alla elever på Grillska Uppsala läser entreprenörskap. I samarbete med Ung Företagsamhet får du testa att driva eget företag. Grillska Uppsala är den skola i Uppsala län som har flest UF-företag. Det är vi stolta över. Du får en inblick i entreprenörskap som ger dig kunskaper inom många områden och ämnen, och det är dessutom en både kul och nyttig erfarenhet för framtiden.

Du är med och påverkar

På skolan finns en aktiv elevkår där du som elev har möjlighet att påverka skolmiljön och undervisningen. Elevkåren anordnar också olika aktiviteter som bidrar till sammanhållning och gemenskap på skolan. 

Hos oss kan du välja utbildning utifrån intresseområdena media, ledarskap, it och teknik och frisör. 

Jag tycker att det bästa med Grillska är att det är så bra sammanhållning, både mellan elever och lärare!

Klara Dahlquist, samhällsprogrammet årskurs 3

HBTQ-certifierad skola

Skolan är HBTQ-certifierad vilket innebär att personalen är utbildad i en bra arbetsmiljö och ett juste bemötande av HBTQ-personer.

hbtq-logo