Grillskas hjältar

I projektet Grillskas hjältar får eleverna engagera sig i olika samhällsproblem.

Projektet ett är ämnesövergripande projekt där syftet är att skapa förändring. Våren 2020 genomfördes projektet i kurserna, samhällskunskap, entreprenörskap och ledarskap & organisation. Efter att eleverna har uppmärksammat ett samhällsproblem så får de fördjupa sig i ämnet genom att kontakta olika aktörer för att göra intervjuer. Därefter gör eleverna egna handlingsplaner för att skapa en förändring eller att informera samhället om problemet.

Emilia och Emma valde att jobbade med äldre och kontaktade Träffpunkt Eriksberg. Från början var deras tanke att komma ut och socialisera med pensionärer. Väl på plats upptäckte de att Träffpunkten hade egna problem med att nå ut till nya deltagande pensionärer och här såg Emilia och Emma att de kunde hjälpa till. De satte igång en egen informationskampanj, skapade affischer som de sedan åkte runt och satte upp. Projektet ändrades alltså under själva resans gång och de fick hjälpa till med annat än vad de själva hade tänkt från början.

Malin Adner
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Samhällsprogrammet beteende - Arbetslagsledare Sam/Estet/BF , Lärare Samhällskunskap, Mentor SB19