Volontärutbildning för elever

Volontärutbildning i St Paul
Grillskas gymnasieelever går en volontärutbildning genom Stockholms stadsmission

 Alla elever i årskurs 3 på Grillskas gymnasieskolor samt ett hundratal elever från Folkhögskolan går en volontärutbildning som Engagemang och Inkludering inom Stockholms stadsmission håller i. Syftet med utbildningen är att sprida socialt engagemang och få insyn i sociala frågor. Genom att få en förståelse för sociala skillnader och hur social utsatthet uppstår samt vilken roll man själv har i förhållande till sig själv och till andra så kanske fler väljer att engagera sig i samhället.

Många elever säger efter utbildningen att de fått nya perspektiv och vill göra skillnad!

Jennie har nu haft denna utbildning för flertalet klasser från Grillska och på frågan om de lyckas skapa engagemang så säger hon: 

- Att få reflektera och prata om hur samhället ser ut, och sin egen möjlighet att påverka det, tror vi skapar engagemang! Många elever säger efter utbildningen att de fått nya perspektiv och vill göra skillnad!

En sambeteendeklass från Uppsala gjorde sin praktiska del av utbildningen i Stockholm på St Paul där Stockholms stadsmission bedriver en av alla sina verksamheter. Kursledarna Jennie och Naima inledde dagen med diskussioner om normer och normkritik. Dagen varvades sedan med diverse samtalsövningar både i smågrupper och men även i helklass.

Lunchen serverades i matsalen på St Paul och nu fick eleverna tillfälle att sitta ner och prata med deltagare. Deltagare är Stadsmissionens benämning på de människor de möter i sina verksamheter/de som kommer för att få stöd. Här fick de en första inblick i en av Stadsmissionens verksamheter och efteråt lyftes frågan om hur eleverna hade upplevt lunchen. Spännande möten och intressanta diskussioner var något som flera kunde berätta om.

I framtiden kan hon tänka sig att arbeta som volontär. 

Efter dagen fick eleverna berätta vad de fick ut av dagen och en dem är Emma Ekstav som tyckte att det var en intressant utbildning och att Stockholms stadsmissions vision inspirerar henne. I framtiden kan hon tänka sig att arbeta som volontär. 

Engagemangsutbildning på St PaulDiskussioner om normerTa ett steg fram om du...

Malin Adner
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Samhällsprogrammet beteende - Arbetslagsledare Sam/Estet/BF , Lärare Samhällskunskap, Mentor SB19