Sista april - vanlig skoldag

torsdag 30 april
09:00 - 16:00
Den sista april har skolan öppet som vanligt. Eleverna följer ordinarie lektionsschema.
Grillska Uppsala | Ekeby bruk 10 E, Uppsala
Den sista april har skolan öppet som vanligt. Ordinarie lektionsschema följs.