Distansutbildning

Björn digitaliserar skolan
2020-03-26
Under några års tid har Grillska gymnasiet satsat på digitalisering och nu när eleverna arbetar hemma på distans så märks det vilket jobb som har lagts ned. En av Grillska Uppsalas förstelärare, Björn Hübinette, har varit med att ta fram både infrastruktur och arbetsmetoder som nu används i distansundervisningen.

Nu är skolan inne på sitt tredje år med att utveckla digitaliseringen. Det har varit allt ifrån att ta fram programvaror och IT-system till att utbilda personalen. Björn Hübinette är en av förstelärarna på Grillska i Uppsala och han har arbetat med detta uppdrag sedan 2016. I mars 2020 när coronaepidemin spred sig i landet och gymnasieskolorna gick över till att driva distansutbildning så var mycket tack och lov redan gjort på skolan. Idag sitter 360 elever hemma och arbetar med sina studier på distans och det fungerar otroligt bra, trots att eleverna bara hade några dagar på sig att förbereda det hela innan de fick gå hem.

det blev egentligen inget genrep utan alla fick gå hem och sen körde vi igång distansundervisningen

Hur skulle du säga att distansundervisningen fungerar?

- Den fungerar förvånansvärt bra trots att det inte blev något genrep utan alla fick gå hem och sen körde vi igång distansundervisningen. Våra verktyg fungerar mycket bra och all personal delar med sig av sina arbetsmetoder till varandra. Vi lär oss tillsammans och vi lär oss nya saker varje dag. Nu när allt rullar på så bra så arbetar även de flesta i personalen hemifrån. 

Vilka utmaningar finns det nu?

- Det är ju ingen rolig situation och vi vet att det finns elever som inte mår bra och att elever inte kanske kan få det stöd de är vana vid i en normal situation. Skolan får agera uppsökande på ett helt annat sätt då i princip all kontakt sker över videolänk. 

En av skolans matematiklärare, Mikael Stener som för dagen undervisar i matematik 2 B, berättar om hur han tvingas upptäcka nya sätt att arbeta på. Ett hjälpmedel är datorn vilket används som skrivskärm och den får här ersätta whiteboardtavlan vid genomgångar. Samtidigt som han visar hur man löser olika tal så kommunicerar han via videolänk.

Matte 2B med Mikael
Mikael undervisar i matematik 2B

Mikael, vilka fördelar har du sett med att ha distansundervisning?

- Det finns en del fördelar, till exempel att jag tvingas upptäcka nya sätt att arbeta på, som jag definitivt kommer att ta med mig in i det vanliga arbetet sen när eleverna kommer tillbaka. Det är också positivt att genomgångarna jag har på lektionerna kan spelas in och att annat material läggs upp på nätet, så eleverna har tillgång till innehållet i högre utsträckning än vid vanlig undervisning. 

eleverna har tillgång till innehållet i högre utsträckning än vid vanlig undervisning. 

Vilka utmaningar kan du se med den här typen av undervisning? 

Det svåra med att undervisa på distans är att kolla av hur det går för eleverna. Jag får syn på mer av elevernas kunskapsutveckling när de är i skolan, så det är svårt att fånga upp missförstånd som kanske dyker upp under distanslektionerna. En annan skillnad är att det blir mindre socialt! Man glömmer lätt bort hur viktigt det sociala är i arbetet, och nu saknar jag det dagliga mötet med eleverna, som annars kommer så naturligt.

Det har hänt mycket på kort tid och hur den vanliga undervisningen sen kommer att se ut när allt återgår till det normala är det ingen som vet. Kanske byter vi ut verktyg och arbetsmetoder mot nya. Vi får göra en uppföljning när vi vet mer.

Björn Hübinette
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Estetiska programmet och Samhällsprogrammet media - Förstelärare digitalisering, Kommunikationsansvarig, Lärare mediaämnen, Mentor ES20