Intervju med fotbollstränare

Ledarskap fotboll
2019-12-02
Hur kan ledarskap på fotbollsplanen användas i andra sammanhang? Idag träffade eleverna på sambeteendeprogrammet Poya Asbaghi och ställde sina frågor om olika aspekter av ledarskap.

I kursen ledarskap och organisation läser eleverna om olika teorier i ledarskap. För att bredda sina kunskaper i ämnet får eleverna möjlighet att träffa ledare från näringslivet, politiken och som idag en elitfotbollsklubb. Eleverna i sambeteende årskurs 2 intervjuade idag huvudtränaren från IFK Göteborg Poya Asbaghi. Klassen stod för hela arrangemanget då två elever fick vara moderatorer och leda detta möte. Frågor som dök upp gav långa diskussioner om hur man ger feedback, hur man hanterar kritik från media, damfotboll och hur organisationen i en fotbollsklubb ser ut, ex vilka som tar beslut kring försäljning av fotbollspelare. Poya berättade om sin filosofi inom ledarskap och hur han ser på feedback. Att lära känna sina spelare och se dem som unika individer är enligt honom det viktigaste av allt och något som tar tid. Han berättade även hur han tänker kring samtal som får spelare att växa som spelare. -Som tränare ger jag inga svar utan jag vill mina spelare själva ska komma på egna lösningar. Dessa samtal är något vi ofta pratar om i hela gruppen för att alla kan dra lärdomar av det vi kommer fram till. 

-Som tränare ger jag inga svar utan jag vill mina spelare själva ska komma på egna lösningar.

Efter föreläsningen visade Poya vilket verktyg man använder när man scoutar och letar nya spelare. En spännande diskussion fördes här kring damfotboll och vilket arbete som finns att göra. Damfotbollen ligger några år efter i tiden. Poya säger att här har ni ungdomar en framtid om ni vill arbeta som ledare. Här finns utvecklingspotential. 

Många diskussioner fördes om feedback, förväntningar på sina adepter och vikten av att se varje person i sitt team som unika individer. Förhoppningsvis gav denna intervju många tankar för eleverna att ta med sig som ledare oavsett om det handlar om ledarskap inom idrott, yrkeslivet eller i politiken. 

ledarskap på fotbollsplanenLedarskap i fotbollPoya visar videoklipp