Ekonomiprogrammet - social economy

Intresset för samhällsfrågor och demokratifrågor är en tydlig trend hos dagens unga. Generation Z (de som idag är 15-25 år) tar ansvar både för sig själva och för samhället, de är engagerade i globala problem och känner en tilltro till att de kan påverka samhället. Känner du igen dig? Då ska du läsa ekonomiprogrammet hos oss!

Här får du en gedigen ekonomiutbildning med inriktning på att bidra till ett mänskligare samhälle, genom vår profil social economy. Du får kunskaper och färdigheter som efterfrågas av företag och organisationer och som spås öka i framtiden. Här har du möjlighet att fördjupa ditt samhällsengagemang genom socialt entreprenörskap. 


På vårt ekonomiprogram finns en tydlig röd tråd genom de tre åren - från det lokala till det globala. Du kommer få koppla samman det ekonomiska med det sociala. 

Genom att lyssna, samarbeta, argumentera och hitta gemensamma lösningar tränas du praktiskt i demokratiska arbetssätt och värderingar. Du kommer att se hur din delaktighet kan göra skillnad för någon annan, eller för samhället i stort.

Vi kommer att arbeta med termen social return on investment (SROI) i åk 3 och i gymnasiearbetet. Det är en metod där du får lära dig att räkna ut det samhälleliga värdet av socialt arbete och jämföra det med kostnaderna för insatsen. Inom ditt gymnasiearbete kommer du att få räkna på SROI för hjälporganisationer och andra sociala verksamheter. 

Elever på Grillska Kungsholmen
Ekonomiprogrammet för dig som är intresserad av samhällsfrågor och demokratifrågor, vill engagera dig i globala utmaningar och påverka samhället.

Stadsmissionens Skolstiftelse och Stockholms Stadsmission

Visionen för Stadsmissionens Skolstiftelse är ”En skola för ett mänskligare samhälle”. Att arbeta med värdeskapande lärande är ett av stiftelsens långsiktiga utvecklingsområden. Värdeskapande lärande får en framträdande roll på det här programmet genom samverkan för att räkna på SROI. Vår stiftelsegrundare är Stockholms Stadsmission och därmed finns goda förutsättningar för såväl samarbete som överföring av erfarenhet och kunskap inom området social economy. 

Vad är social economy? 

Social economy är ett begrepp och ett tankesätt där de mänskliga värdena sätts främst. Den genererar ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga fördelar för samhället och dess individer. 

Med social economy menar man verksamheter som i första hand tjänar samhället, har en social mission, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från offentlig sektor. Det kan vara föreningar, stiftelser och liknande, som drivs av att göra nytta för samhället. 

Syftet med verksamheten är att uppnå förbättringar i samhället, som gör det bättre för den enskilda individen. Drivkraften är alltså inte att göra vinst och det finns ingen ägare eller några aktieägare som tjänar på verksamheten. Social economy finns i många olika samhällssektorer, som tillsammans bidrar till ett mänskligare samhälle. 
 

Socialt entreprenörskap och UF

Inom socialt entreprenörskap är viljan att förbättra samhället viktig. Drivkrafter i socialt entreprenörskap kan till exempel vara att skapa gröna drivmedel till fordon eller hur man löser tillgången på rent dricksvatten i utvecklingsländer. De värderingar och färdigheter som motiverar den sociala entreprenören kommer att vara mycket efterfrågade i framtiden.

Läs mer om socialt entreprenörskap här.

I åk 2 ingår en kurs i entreprenörskap. Då kan du starta ett eget UF-företag inom ramen för Ung Företagsamhet, och driva det under ett läsår. Här finns möjlighet att jobba med elever från restaurang och bageri, kanske väljer ni att driva ett UF-företag inom restaurangbranschen? UF-företagande är en bra chans att se hur dina kunskaper kan kombi­neras med ett samhällsengagemang och hur du kan göra skillnad.

Efter studenten

  • Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter avslutade studier kan du söka ett stort antal högskole- och universitetsutbildningar.
  • Med det här programmet får du en extra tonvikt på socialt entreprenörskap, socialt företagande i kombination med ekonomi.
  • Programmet passar dig som vill studera vidare till bl a marknadsförare, företagsledare, revisor, jurist, lärare, psykolog eller polis. Eller dig som vill starta eget företag.

Elevintervju

Se intervjun med ekonomieleven Adrian här:

Intervju med ekonomielev

 

 

Erika Bosta
Grillska Kungsholmen
Rektor
Rektor sedan 2014, arbetade tidigare som yrkeslärare i köksämnen.
Leg. Lärare med yrkeslärarexamen från Stockholms universitet (2009).
Examen Rektorsutbildningen från Uppsala universitet (2016).
Anställd på Grillska Gymnasiet Kungsholmen sedan 2009.

Erika har en bakgrund i restaurangbranschen som kock, kallskänka och egen företagare. Fritiden ägnar hon åt natur och kultur.

Korta fakta

  • Social economy
  • Socialt entreprenörskap - starta ett UF-företag
  • Samhällsengagemang - lyckas som social entreprenör
  • Varva teori och praktik