Två elever utanför Grillska Gymnasiet Kungsholmen.

Vi är Grillska
Kungsholmen

Välkommen till Grillska Gymnasiet Kungsholmen – där din framtid formas med stöd av forskning och en passion för kunskap!

På Grillska Gymnasiet Kungsholmen sätter vi vetenskapen i centrum för undervisningen. En effektiv undervisning är en förutsättning för att du ska nå din fulla potential.

Vi tror på lärarledd undervisning, struktur och beprövade inlärningsmetoder. För oss är det avgörande att du som elev får den bästa möjliga utbildningen.

Våra fokusområden:

  • trygghet och arbetsro
  • behöriga och erfarna lärare
  • samhällsengagemang
  • effektiva studietekniker
  • FN-certifierad utbildning

Så om du letar efter en skola som kombinerar vetenskaplig precision med en passion för lärande och utveckling, då har du kommit till rätt ställe. Välkommen till Grillska Gymnasiet Kungsholmen!

Grillska Kungsholmen är:

Samhällsengagemang

Varje dag diskuterar vi aktuella händelser och nyheter som ett sätt att uppmuntra till samhällsengagemang. Du får också jobba med olika samhällsförbättrande projekt. Det kan exempelvis handla om att anordna ett event för att lyfta mänskliga rättigheter. Vi samarbetar även med Stockholms Stadsmission i olika projekt.   

Kvalitet och utveckling

För att hålla hög kvalitet jobbar vi på Grillska med flera pedagogiska projekt och utveckling kring betyg och bedömning och socialt entreprenörskap. Allt kopplat till modern forskning.

En skola utan vinst

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Skolan är icke-konfessionell och politiskt obunden. Det finns sex Grillska Gymnasieskolor och en Anpassad gymnasieskola. .

Lärarledd undervisning

Undervisningen på Grillska utgår från det personliga mötet och alla lektioner leds av engagerade och kunniga lärare. Vi strävar efter att undvika håltimmar och i klassrummet arbetar du precis som i arbetslivet i längre, sammanhållna arbetspass. 

Trygghet och trivsel 

En förutsättning för att nå dina kunskapsmål och utvecklas som person är att du känner dig trygg och mår bra. Därför finns elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och speciallärare eller specialpedagog på plats på våra skolor. Det finns också studie- och yrkesvägledare för att du ska kunna diskutera individuella val och din framtid.

Våra förväntningar på dig

Medmänsklighet och respekt för varandras olikheter är grundläggande på Grillska Gymnasiet. Här ska alla ha en plats och kunna växa. Det betyder att vi förväntar oss att du respekterar dina lärare och andra elever, bidrar till arbetsro och gemenskap, kommer i tid, utmanar dig själv att nå längre, tror på din egen förmåga och andras. Vårt motto är därför enkelt och tydligt: Allting som vi vill kan vi göra. 

Övning genom
verkliga projekt

På Grillska Kungsholmen vill vi ge dig en bra grund inför den verklighet du möter senare i arbetslivet. Det betyder att du prövar dina kunskaper genom praktik och arbetar i projekt tillsammans med lokala företag och organisationer.  

Entreprenörskap

I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) får du chans att testa att starta och driva eget företag. Det ingår en kurs i entreprenörskap på alla program på Grillskas gymnasieskolor.

Grillskas pedagogik

Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur.

Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans.

Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass.

Verklighetsanknuten utbildning med UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare.

Medmänsklighet är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa.

Stark elevhälsa. Vi arbetar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål.