Grillska gymnasiet Kungsholmen får Erasmusmedel

8 april 2024

Grillska gymnasiet Kungsholmen har fått sin ackreditering till Erasmus+ beviljad, vilket innebär möjlighet för elever att få praktik och utbildning utomlands på temat hållbarhet och förståelse för andra kulturer. Detta är en viktig komponent i skolans utvecklingsstrategi och i arbetet med att utveckla konceptet med FN-skola.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU. Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och den digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet. 

Läs mer här

Aktuellt