Bred utbildning med långa praktikperioder lockade Newton

Newton Mubiru Stadsmissionens Yrkeshögskola
Newton Mubiru läser första året på utbildningen Behandlingspedagog / socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Han gillar att det är en så bred utbildning som öppnar för många olika yrkesroller. De långa praktikperioderna är bra för alla som likt Newton inte har någon erfarenhet av yrket sedan tidigare.

Innan Newton Mubiru började på Stadsmissionens Yrkeshögskola bodde han i England i många år. Där arbetade han i huvudsak med kundtjänst och administration, men tröttnade på det och bestämde sig för att det var dags att helt byta bana.

- Det som lockade mig mest med utbildningen var de långa LIA-praktikerna (lärande i arbete). Det är särskilt viktigt för mig som aldrig har jobbat inom vård eller behandling tidigare, att få komma ut och få erfarenheter från arbetslivet. Man får en möjlighet att pröva på olika arbetsuppgifter i det faktiska yrkeslivet, berättar Newton.

Hittade rätt utbildning på nätet

Han kände inte till Stadsmissionens Yrkeshögskola sedan tidigare utan hittade skolan och utbildningen Behandlingspedagog / socialpedagog via Yrkeshögskolans webbplats yrkeshogskolan.se. Trots att Newton inte jobbat inom området tidigare kände han att utbildningen till Behandlingspedagog / socialpedagog var rätt för honom.

- Många har sagt åt mig att jag borde jobba med människor, och det känner jag också. Jag vill jobba nära utsatta barn, ungdomar eller vuxna som behöver en förändring och jag anser att jag har rätt personlighet för att kunna axla rollen som socialpedagog. Om man inte är intresserad av att sitta bakom en dator hela dagarna, kan socialt arbete erbjuda ett mer spännande alternativ. Man får möjligheten att träffa så många olika intressanta människor, och nya situationer uppstår varje dag.

Härlig samanhållning på skolan

Newton kom in som reserv på utbildningen och minns första tiden i skolan.

- Mitt första intryck var att det verkade vara en härlig sammanhållning i gruppen och att alla lärare och klasskamrater var hjälpsamma och trevliga.

Newton berättar att de bland annat läser socialpolitik, motiverings- och behandlingsmetoder samt kommunikation och självreflektion. Föreläsningarna och seminarierna är intressanta och lärarna är kunniga och duktiga på att lära ut, tycker han och berättar vilken kurs han uppskattar allra mest:

- Jag tycker psykologi är mycket intressant. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är något som intresserar mig mycket och jag skulle kunna tänka mig att jobba med personer som lider av det när jag är klar med utbildningen.

Goda möjligheter till jobb

Efter avslutat utbildning är jobbchanserna goda. Många som läser till Behandlingspedagog / socialpedagog får extrajobb direkt hos de företag de praktiserar hos.

- Gör man bra ifrån sig där så är möjligheten stor att få en fast anställning efter studietiden, säger Newton.
Newton kan tänka sig flera typer av jobb efter utbildningen.

- Jag vill arbeta med att finna sysselsättning eller aktiviteter för personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar, men jag kan även tänka mig att jobba med annan målgrupp som exempelvis ungdomar eller nyanlända.

Och det är just det som är det fina med Behandlingspedagog / socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola enligt Newton.

Det bästa med utbildningen är att den är så pass bred att den ger en möjlighet att söka till olika yrkesroller inom till exempelvis socialvård, missbrukarvård och kriminalvård.