Kortkurser för dig med erfarenhet

student
2020-07-09
Är du intresserad att fördjupa dina kunskaper inom barn som far illa samt mäns våld mot kvinnor och barn? I oktober startar vi utbildning för dig med erfarenhet inom området.

Stadsmissionens Yrkeshögskola har av Yrkeshögskolemyndigheten blivit beviljade att starta två korta kurser med kursstart 12 oktober för dig med erfarenhet från branschen som önskar mer fördjupad kunskap. Dessa kortare utbildningar som pågår 10 veckor på halvtid under hösten sker i samarbete med bland annat ROKS, UNIZON och Barnahus.

Barn som far illa - bemöta och agera, 25 yhp

Denna kurs passar dig som arbetar inom förskola, skola, fritidshem, behandlingshem eller annan och som önskar få kunskap hur du upptäcker och bemöter barn som far illa. 

Läs mer samt ansök på kursens utbildningssida

Mäns våld mot kvinnor och barn, 25 yhp

Denna kurs passar dig som i ditt yrke möter våldsutsatta och som önskar mer kunskap hur du kan agera professionellt. 

Läs mer samt ansök på kursens utbildningssida.

Ansökan är öppen 13 juli - 20 september 

 

Läs mer om Yrkeshögskolans satsning på korta kurser här.